Projektowanie terenów zieleni to ważny proces. Roślinność jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania mieszkańców, w związku z tym warto zadbać o jej obecność w przestrzeni miejskiej. Co ma znaczenie podczas projektowania terenów zieleni dla miast?

Warunki panujące w otoczeniu 

Projektując tereny zieleni w mieście, przede wszystkim powinniśmy wziąć pod uwagę warunki panujące w otoczeniu. Poznanie aktualnych warunków na poziomie szaty roślinnej, mikroklimatu oraz nasłonecznienia, da nam podstawy do rozpoczęcia projektu. Co więcej, warto poznać elementy infrastruktury miejskiej, które mogą mieć wpływ na tereny zieleni. Analiza warunków wykonana przez doświadczonych specjalistów to podstawa projektowania i gwarancja skuteczności. Warto więc korzystać z usług profesjonalnych firm. Pracownia Projektowa Magdalena Loose świadczy kompleksowe usługi z zakresu projektowania terenów zieleni. Wykwalifikowani pracownicy zadbają o rzetelność projektów oraz znalezienie korzystnych rozwiązań.

Lokalizacja terenów

Ważnym czynnikiem wpływającym na proces projektowania terenów zieleni w mieście jest lokalizacja i przeznaczenie. Wybór odpowiedniego miejsca to główny element projektu. Dobrze jest podchodzić do tego świadomie i ze znajomością miasta. Projektując tereny zieleni w mieście, warto jest przeprowadzić szczegółową analizę obiektów oraz budynków, znajdujących się w okolicy. Co więcej, duży wpływ na projekt mogą mieć również ciągi komunikacyjne oraz zależności urbanistyczne.

Zachowanie harmonii 

Oprócz warunków oraz lokalizacji dobrze jest wziąć pod uwagę spójność projektu. Projektowanie terenów zieleni nie powinno być inwazyjne. Projekt powinien zwracać uwagę na istniejącą już w danym obszarze szatę roślinną i drzewostan. Jeżeli jego stan jest dobry i na to pozwala, warto go wykorzystać. Projektując tereny zieleni w mieście, dobrze jest zwracać uwagę na systemy korzeniowe i ich wpływ na nową roślinność. 

Aby zdecydować o doborze właściwych roślin na danym terenie zieleni, wykonuje się badanie parametrów. Efektywne projektowanie terenów zieleni powinno bazować na dokładnych pomiarach oraz szczegółowych analizach. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że projekt został wykonany w zgodzie z naturą danego obszaru.