Montaż przemysłowy to pojęcie określające procesy produkcji maszyn i linii produkcyjnych. Obecnie wraz z rozwojem koncepcji Przemysłu 4.0 wdrażane są coraz nowsze technologie, których celem jest zwiększenie automatyzacji i podniesienie efektywności przedsiębiorstw. Większe znaczenie ma cyfryzacja i usługi chmurowe oraz zagadnienia związane z przetwarzaniem dużej ilości danych.

Etapy montażu przemysłowego

Montaż przemysłowy to wielozadaniowy proces, który składa się z trzech podstawowych etapów:

  • Planowania
  • Instalacji
  • Testowania

Planowanie montażu przemysłowego polega na opracowaniu wszystkich aspektów produkcji – dokonuje się pomiarów przestrzeni i dobiera się najlepsze rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa oraz sprawdza się niezbędne procedury bezpieczeństwa. Błędy podczas planowania rzutują na dalsze etapy montażu przemysłowego. Kolejny etap to instalacja będąca decydującym etapem całego procesu. Proces montażu obejmuje kilka aspektów:

  • Obsługa narzędzi i maszyn
  • Manipulowanie elementami obrabianymi
  • Kooperacja pomiędzy poszczególnymi etapami prac montażowych
  • Efektywna i bezpieczna współpraca robotów i ludzi

Czas instalacji zawsze zależny jest od stopnia skomplikowania projektu i koniecznego nakładu prac. Podczas testowania dąży się do zapewnienia jak najwyższej jakości wyrobów wprowadzanych do obrotu. Testy zwykle przeprowadza się w standardowych warunkach pracy maszyn i urządzeń.

Korzyści płynące z montażu przemysłowego

Obecnie montaż przemysłowy jest najważniejszym aspektem produkcji przemysłowej, z czego doskonale zdaje sobie sprawę producent maszyn i urządzeń JAZON dostarczający rozwiązań dla przemysłu włókienniczego, poligraficznego, motoryzacyjnego oraz wielu innych. Montaż przemysłowy wpływa na jakość poprzez minimalizowanie błędów i pełna zgodność procesów z opracowaną dokumentacją. Nowoczesne systemy montażowe gwarantują oszczędność czasu i pieniędzy oraz możliwość wykonywania powtarzalnych czynności, a więc także identycznych wyrobów w produkcji seryjnej.

Montaż przemysłowy to proces o wysokiej produktywności i wydajności podnoszący konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych i ich rentowność. Nowoczesne roboty niwelują ryzyku błędu ludzkiego i odciążają pracowników z konieczności wykonywania najbardziej uciążliwych obowiązków. Wielozadaniowe maszyny projektuje się adekwatnie do zadań, jakie mają wykonywać – wyróżnia je możliwość wykonywania programowalnych ruchów według kilku osi. Maszyny wyposażane są w różne końcówki robocze dostosowane do zakresu wykonywanych prac.