Utrzymanie się na konkurencyjnym rynku nie zawsze jest łatwe, dlatego część podmiotów mimo tkwiącego w nich potencjału, z rozmaitych przyczyn może popaść w kłopoty prowadzące w krótkim czasie do pojawienia się widma bankructwa. Staje się to realne, gdy zagrożona jest płynność finansowa, a liczba przeterminowanych zobowiązań gwałtownie wzrasta, osiągając poziom, przy którym nieodzowne staje się rozpoczęcie postępowania upadłościowego.

Co można zrobić, gdy firma jest zagrożona utratą płynności?

Przedsiębiorstwo, które popadło w długi i ma problemy z regulowaniem swoich zobowiązań, staje w obliczu ryzyka rychłego rozpoczęcia procesu upadłościowego. Sposobem przeciwdziałania likwidacji firmy i sprzedaży jej aktywów jest wdrożenie działań mających na celu jej wszechstronne oddłużenie. W Szczecinie przygotowaniem procedur służących poprawie kondycji finansowej spółek zajmuje się Kancelaria Wardyn. Dysponuje ona zapleczem eksperckim z obszaru finansów, zarządzania oraz prawa, dzięki czemu jest w stanie prawidłowo ocenić stan faktyczny i zaplanować kroki pozwalające na sanację firmy. Kancelaria sporządza audyty restrukturyzacyjne badające szczegółowo sytuację oraz opisujące największe mankamenty stojące na przeszkodzie w odzyskaniu płynności i zwiększeniu poziomu wypracowywanego zysku, jak również przygotowuje plany restrukturyzacyjne, które wdrażane w życie krok po kroku pomagają w systematycznej poprawie wyników i oddalaniu widma bankructwa.

Co zawiera plan restrukturyzacji firmy?

Plan restrukturyzacyjny jest opracowaniem, które zawiera wnikliwą ocenę bieżącej sytuacji firmy, a także strategię postępowania mającego doprowadzić do przywrócenia płynności oraz poprawy rynkowej pozycji firmy, co docelowo ma umożliwić powrót do normalnego funkcjonowania. Plany tego rodzaju obejmują na ogół szczegółowy opis branży oraz miejsca, które w strukturze rynku zajmuje konkretny podmiot. Znajdują się w nich również dane na temat przyczyn kryzysu, a także najistotniejsza część będąca możliwą do realizacji strategią działań wraz z harmonogramem ich wdrażania.

Firmą, która ma doświadczenie w przygotowywaniu strategii poprawy kondycji finansowej, jest Kancelaria Wardyn ze Szczecina. Zajmuje się ona też wycenami przedsiębiorstw oraz doradztwem prawno-gospodarczym.