Wykonanie inwestycji budowlanej, przy całej swej złożoności, zależy od wielu czynników. Prowadzenie sprawnej budowy wymaga współdziałania specjalistów różnych dziedzin, zapewnienia terminowości dostaw materiałów budowlanych oraz zachowania wymogów technologicznych poszczególnych etapów. Dlatego prawidłowe opracowanie harmonogramu budowy domu ma zasadnicze znaczenie dla przebiegu prac budowlanych.

Czym jest harmonogram budowy domu?

Harmonogram budowy domu jest dokumentem, który zawiera spis wszystkich prac, które będą wykonywane podczas kolejnych etapów budowy od stanu zerowego po wykończenie domu. Harmonogram ten zawiera także szacowaną długość przebiegu poszczególnych prac. Musi również uwzględniać konieczne przerwy, wynikające z potrzeb technologicznych poszczególnych procesów, a także kolejność dostaw materiałów budowlanych dla poszczególnych ekip. Jak można dowiedzieć się, odwiedzając stronę internetową Firmy Remontowo Budowlanej Łukasz Mikoś, która zajmuje się budową domów i generalnym wykonawstwem w Krakowie i całej Małopolsce, przebieg budowy zależy od wielu czynników, także pogodowych. Dlatego też harmonogram budowy domu często ulega zmianie i należy go w takich okolicznościach korygować na bieżąco i przesuwać terminy rozpoczęcia kolejnych prac budowlanych.

Jakie etapy przewiduje harmonogram budowy?

Harmonogram budowy domu może być przygotowany dla każdego z etapów z osobna. Najlepiej jednak gdy zawiera wyrzyskie niezbędne fazy inwestycji. Kompletny harmonogram powinien składać się z następujących etapów:

  • uzbrojenie terenu,
  • zaprojektowanie budynku lub zakup gotowego projektu,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • budowa stanu zerowego,
  • budowa stanu surowego otwartego,
  • budowa stanu surowego zamkniętego,
  • wykończenie domu,
  • wykonanie przyłączy,
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku,
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku.

Jakie korzyści przynosi dobrze opracowany harmonogram budowy domu?

Dokładny harmonogram, który rzetelnie szacuje czas trwania poszczególnych etapów budowy domu, przyczynia się do optymizowania kosztów inwestycji. W wielu przypadkach pozwala na duże oszczędności i na eliminowanie marnotrawstwa materiałów oraz wyklucza przestoje ekip budowlanych. Umożliwia także sprawne prowadzenie prac i terminowe realizowanie dostaw materiałów budowlanych.