Jaskra to przewlekła choroba oczu, która prowadzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego i może skutkować utratą wzroku. W Polsce jest to jedna z głównych przyczyn nieodwracalnej ślepoty. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie i odpowiednie leczenie, które pozwoli zahamować postęp choroby. W przypadku jaskry kluczowe jest regularne monitorowanie i kontrolowanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, które ma kluczowe znaczenie w powstawaniu uszkodzeń nerwu wzrokowego.

Jak prowadzone jest leczenie jaskry?

Leczenie jaskry ma na celu obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, co pozwala zahamować postęp choroby i chronić nerw wzrokowy przed dalszymi uszkodzeniami. Leczenie może obejmować kilka metod, które są dostosowywane indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Najczęściej stosowaną metodą leczenia jaskry są leki w postaci kropli do oczu, które mają za zadanie zmniejszyć ciśnienie wewnątrzgałkowe. Leki te są stosowane regularnie, a ich dawkowanie jest ustalane przez lekarza prowadzącego.

Jeśli leki nie przynoszą odpowiedniego efektu, okulista może zdecydować się na zabiegi laserowe. Laserowe leczenie jaskry może polegać na różnych procedurach, takich jak trabekuloplastyka, irydotomia czy cyklofotokoagulacja.

W sytuacjach, gdy zarówno leki, jak i zabiegi laserowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, konieczne może być przeprowadzenie operacji. Najbardziej znaną i powszechną metodą operacyjną jest trabekulektomia, która polega na stworzeniu nowego kanału odpływu cieczy wodnistej z wnętrza gałki ocznej.

Badanie OCT w Warszawie pozwoli na dokładne rozpoznanie dolegliwości i zastosowanie najlepszej metody leczenia.

Jakie efekty leczenia jaskry można uzyskać?

Celem leczenia jaskry jest spowolnienie postępu choroby oraz ochrona nerwu wzrokowego przed dalszymi uszkodzeniami. Właściwe leczenie pozwala utrzymać ciśnienie wewnątrzgałkowe na akceptowalnym poziomie, co może znacząco zmniejszyć ryzyko utraty wzroku.

Warto jednak pamiętać, że jaskra to choroba przewlekła i nie ma możliwości całkowitego wyleczenia. Sukces leczenia zależy przede wszystkim od regularności stosowania leków, przestrzegania zaleceń lekarza oraz systematycznych kontroli okulistycznych.