Kierowca, który zostaje przyłapany na prowadzeniu samochodu na tak zwanym podwójnym gazie, podlega odpowiedzialności zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń lub Kodeku karnego. Wszystko zależy od ilości substancji we krwi lub w wydychanym powietrzu. Kary na podstawie drugiego dokumentu nakłada się, gdy sprawca ma powyżej 0,5 promili alkoholu we krwi lub przy zawartości większej niż 0,25 mg w wydychanym powietrzu. Treść dotycząca takiej sytuacji znajduje się w artykule 178a Kodeksu karnego. Opisane są tam dwa czyny zabronione, a mianowicie jazda po alkoholu i pod wpływem środka odurzającego.

Jaka grozi kara za naruszenie przepisu 178 Kodeku karnego?

Gdy kierowca przekroczy określone wyżej wartości, jego czyn zgodnie z przepisami Kodeksu karnego zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo. Wówczas sprawcy grozi kara grzywny od 5 tysięcy złotych do nawet 60 tysięcy złotych. Co więcej, w takich przypadkach sąd orzeka o karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto, wymiar sprawiedliwości ma również obowiązek wydać wyrok o zakazie prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata.

Recydywista, czyli co dzieje się w przypadku ponownego przestępstwa?

Niektórzy kierowcy nie zmieniają swojego postępowania mimo poniesienia wielu kar za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Myślą może, że kolejny raz im się upiecze. Niezależnie od motywów ich działania, wymiar sprawiedliwości przewidział także rozwiązanie i w takich okolicznościach. Do artykułu 178a Kodeksu karnego dodano czwarty paragraf, który zaostrza karalność dla recydywistów. Wówczas człowiek, który kolejny raz dopuszcza się przestępstwa, podlega karze pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Co więcej, grozi mu także dożywotnie odebranie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kiedy można starać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego w przypadku naruszenia artykułu 178a Kodeksu karnego?

Kierowca skazany za przestępstwo z artykułu 178a Kodeksu karnego może starać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jest to możliwe, gdyż karalność za wskazany czyn nie przekracza tutaj 5 lat. Jednakże, aby móc skorzystać z tego prawa, trzeba spełnić kilka ważnych warunków. Po pierwsze skazany musi być karany wyłącznie za przestępstwo nieumyślne. Co to oznacza? Jest to czyn zabroniony popełniony przez osobę, która nie miała zamiaru tego zrobić i dokonuje tego na skutek niezachowania ostrożności. Dodatkowo dotychczasowy sposób życia musi wskazywać, że konkretna osoba już nie dopuści się do podobnego zachowania i będzie przestrzegała porządku prawnego.

Ponadto, na możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego duży wpływ ma też stopień społecznej szkodliwości czynu. Duże znaczenie ma w tym przypadku właściwe zaprezentowanie całej sprawy. Dlatego w przypadku naruszenia przepisu 178a Kodeksu karnego bardzo istotna okazuje się pomoc prawnika. Warto wybrać takiego, który dysponuje dużą wiedzą, a także doświadczeniem w podobnych sprawach. Dzięki temu istnieje duża szansa na doprowadzenie do korzystnego rozwiązania dla oskarżonego. Oczywiście takiego skazanego, który żałuje swojego postępowania.

Zatrzymanie prawa jazdy w przypadku warunkowego umorzenia postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania nie oznacza, że sprawca wyjdzie z całej sprawy bez poniesienia odpowiedzialności za dokonany czyn. Wówczas sąd może orzec o zatrzymaniu prawa jazdy na okres jednego roku. Oznacza to, że w takich okolicznościach kierowca nie musi ponownie przystępować do egzaminu w celu odzyskania uprawnień.

Co grozi za spowodowanie wypadku lub kolizji pod wpływem alkoholu?

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku za jazdę po alkoholu