Istotą zadań spedytora jest wykonywanie czynności mających na celu przemieszczenie towaru. Do jego zadań należy przede wszystkim organizowanie przewozu z punktu A do punktu B, co wynika z artykułu 794 Kodeksu cywilnego o nie zobowiązuje spedytora do realizacji samego przewozu, co potwierdza ten sam artykuł. Wielu przedsiębiorców decydujących się na zlecenie transportu firmie spedycyjnej zastanawia się, na kim będzie spoczywał obowiązek ubezpieczenia ładunku. W dzisiejszym artykule omówimy te kwestie.

Podstawowe regulacje prawne mówiące o odpowiedzialności cywilnej spedytora

Jak wyjaśnia firma transportowa Warentrans, odpowiedzialność cywilna spedytora została ujęta w Kodeksie cywilnym, a dokładniej w:

  • 794 „§ 1. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.
    § 2. Spedytor może występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie”;
  • 799 „Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze”
  • 800 „Spedytor może sam dokonać przewozu. W tym wypadku spedytor ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika”;
  • 355 „§ 1. Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność).
    § 2. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności”;
  • 429 „Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności”.

Jak to wygląda w praktyce? Odpowiedzialność cywilna spedytora

Zgodnie z przepisami, jeśli dział spedycji realizuje wszystkie zlecenia określone w umowie z należytą starannością, nie ponosi praktycznie żadnej odpowiedzialności, w tym nawet za szkodę powstałą w czasie przewozu towaru. Dlatego, żeby zabezpieczyć się przed sytuacjami, w której ładunek może ulec uszkodzeniu, warto dokładnie zawrzeć w umowie, która ze stron tej umowy lub od jakiego momentu ponosi ryzyko szkód w przesyłce podczas transportu. Strona odpowiedzialna za ładunek, najczęściej jest to przedsiębiorca zlecający przewóz, może wykupić tzw. ubezpieczenie cargo, czyli ubezpieczenie mienia w transporcie.