Gwoździowanie gruntowe to metoda, która ze względu na łatwość przeprowadzania cieszy się dużą popularnością podczas prac budowlanych. Jej celem jest wzmocnienie skarp oraz osuwisk. Po co właściwie wykonuje się gwoździowanie gruntowe i jakie metody się w tym celu wykorzystuje? Odpowiadamy.

Czym jest gwoździowanie gruntowe?

Gwoździowanie gruntowe jest to proces, którego celem jest zabezpieczenie skarp przed osuwaniem się. Wykorzystuje się go także do naprawy istniejących już ścian oporowych. Jest ono wykonywane w celu zabezpieczenia przeprowadzanych na skarpie prac budowlanych. Polega ono na wwierceniu w skarpę zbrojenia, które zapewni bezpieczeństwo podczas dalszych prac. Jak dokładnie przebiega ten proces?

Gwoździowanie przebiega etapami. Gwoździe wkopuje się od góry do dołu, konsekwentnie powiększając ich powierzchnię. Proces ten wymaga wykonania wykopów, montaży gwoździ, drenażu, a także oblicowania. Następnie wykopy są pogłębiane w celu przygotowania pod gwoździowanie. Dużą rolę gra tutaj zabezpieczenie wykopów, które poprzez zespolenie gwoździ z gruntem zapewni konstrukcji trwałość.

W jaki sposób montuje się gwoździe gruntowe?

Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest tzw. przewiert wstępny. Do jego przeprowadzenia wykorzystywane są specjalne rury osłonowe. Warto zdawać sobie sprawę, że jest to dosyć czasochłonny i wymagający precyzji proces. Alternatywą może być metoda samowiercąca. Skraca ona czas wykonania, ale jednocześnie jest nieco droższa. Gwoździe wprowadzane są pod grunt wraz z płuczką cementową, co sprawia, że nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych osłon.

Gwoździowanie cieszy się dużą popularnością ze względu na opłacalność finansową i szybkość wykonania. Co ważne – nie wymaga ono użycia specjalnego sprzętu wiertniczego, co dodatkowo działa na korzyść wspomnianej metody. Wzmocnienie skarpy może odbyć się w dowolnym miejscu – nawet na terenach bliskich zabudowaniom. Metoda ta nie generuje wibracji ani dużego hałasu.