Axis to szybko rozwijająca się firma, która nieustannie wprowadza nowe produkty i rozwiązania. Aby wzmocnić naszą pozycję rynkową w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, musimy wprowadzić naszą organizację na nowe tory. Region EMEA, z uwagi na zajmowany obszar, jest niezwykle zróżnicowany i daje ogromne możliwości rozwoju. Kluczowym zadaniem Vereny Rathjen będzie strategiczna ekspansja Axis na tym rynku w ścisłej współpracy z regionalnymi zespołami menedżerów – mówi Bodil Sonesson, wiceprezes ds. globalnej sprzedaży w Axis.  

Verena Rathjen ostatnio pełniła rolę wiceprezesa w firmie LEDVANCE, gdzie była odpowiedzialna za global SMART business i portfolio branży LED w Europie. Zasiadała także w radzie nadzorczej firmy. Doświadczenie na stanowiskach menedżerskich zdobyła m.in. w firmie Siemens i OSRAM, gdzie aktywnie promowała zmianę w kierunku inteligentnych rozwiązań i usług opartych o Internet rzeczy.

Moją ambicją jest praca z kompetentnymi i zdolnymi ludźmi oraz wspólne dążenie do rozwoju biznesu w służbie społeczeństwa.

Podzielam wizję Axis oraz cel, jakim jest tworzenie inteligentniejszego  i bezpieczniejszego otoczenia

W pełni odnajduję się w tym systemie wartości. Cieszę się, że będę mogła rozwijać nasze portfolio w regionie EMEA i podnosić standardy firmy nie tylko dla naszych klientów, ale też dla nas wszystkich – dodaje Verena Rathjen.

Wiceprezes na region EMEA to nowoutworzone stanowisko w strukturach firmy Axis. Verena Rathjen dołączyła do zespołu pod koniec 2017 roku. Na stałe pracuje w biurze w Monachium i bezpośrednio raportuje do wiceprezes ds. globalnej sprzedaży, Bodil Sonesson.