Tryby udzielania zamówień publicznych mają formę prowadzonego postępowania o publiczne zamówienie, przy założeniu, że spełnione są określone warunki. Wyróżnia się kilka trybów, które określa ustawa. Każdy z nich ma sprecyzowane wymagania z zakresu sposobu prowadzenia postępowania oraz okoliczności zastosowania. Jakie są podstawowe tryby?

Jakie są rodzaje trybów udzielania zamówień publicznych?

Do podstawowych rodzajów trybów udzielania zamówień publicznych, zalicza się przetarg nieograniczony i ograniczony. Można je stosować w przypadku wszystkich zamówień. Pierwszy rodzaj (przetarg nieograniczony) to działania polegające na przygotowaniu odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówienie oferty. Mogą je składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Przetarg ograniczony natomiast polega na tym, że odpowiedź na publiczne ogłoszenie o zamówienie składają wykonawcy zaproszeni do przetargu. Wcześniej muszą złożyć jednak wniosek o dopuszczenie do udziału w nim. Jeśli poszukujesz kompleksowego wsparcia w tym zakresie, to porady prawne z Katowic, są idealnym wyborem!

Jakie są inne tryby udzielania zamówień publicznych?

Pozostałe rodzaje trybów można stosować w przypadku spełnienia szczególnych uwarunkowań. Wśród najpopularniejszych form wyróżnia się m.in. negocjacje z ogłoszeniem, bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę i licytację elektroniczną. Negocjacja z ogłaszaniem to tryb udzielania zamówienia, w którego trakcie po publicznym ogłoszeniu zamówienia, zamawiający zaprasza wykonawców, jakich wcześniej dopuścił do udziału w postępowaniu do złożenia wstępnych ofert (bez określonej ceny). Zamawiający prowadzi z wykonawcami negocjacje, aby później zaprosić do składania ofert. Jak mówi prawnik z kancelarii adwokackiej Olgi Zubrzyckiej-Staniczek, dwa podstawowe tryby są najbardziej bezpieczne i stosuje się w każdym przypadku zamówienia publicznego.

W czym pomoże adwokat?

Realizowana przez specjalistę obsługa prawna dotyczy m.in. wyboru najkorzystniejszego trybu postępowania w przypadku zamówień publicznych, opiniowania oraz weryfikowania dokumentacji przetargowej. Pomoże także w sprawdzeniu poprawności oferty, aby zapewnić kompleksowe wsparcie! Korzystając z jego pomocy, zyskuje się wsparcie, na przyszłość.