Kancelarie notarialne oferują szeroki zakres usług. Wśród nich jest między innymi wykonywanie tzw. poświadczenia notarialnego. Dzięki niemu może nadać urzędowego charakteru, stworzonemu przez siebie dokumentami. Z potwierdzeniem notariusza, staje się on dużo bardziej wiarygodny – co ma ogromne znaczenie w przypadku niektórych pism.

Co to jest poświadczenie notarialne?

Poświadczenie notarialne to jedna z najczęściej wybieranych usług, którą oferuje między innymi kancelaria notarialna w Rzeszowie. W praktyce polega ona na tym, że notariusz w naszej obecności potwierdza własnoręczność złożonego przez nas podpisu na danym dokumencie. W ten sposób, inne osoby korzystające z danego aktu mają pewność, że został on podpisany przez uprawnionego do tego człowieka.

W rzeczywistości, wykonanie samej usługi jest bardzo proste. Notariusz dołącza do danego dokumentu krótką notatkę, w której umieszczona jest informacja o tym, że złożony podpis jest prawdziwy.

Kiedy potrzebne jest poświadczenie notarialne?

Z notarialnego poświadczenia dokumentów korzysta coraz więcej osób. W wielu przypadkach ich motywacją jest chęć uwiarygodnienia danego dokumentu, a w innym wymagania prawne. Z poświadczenia notarialnego obligatoryjnie należy skorzystać w przypadku udzielania pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych. Stosowny podpis notariusza musi pojawić się również wtedy, gdy np.  zbywamy lub kupujemy akcję danej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Poświadczenie notarialne – o czym warto pamiętać?

Istotną kwestią jest to, że poświadczenie złożone przez notariusza nie jest jednoznaczne z tym, że potwierdza on swoim podpisem zgodność zapisów dokumenty z obowiązującymi przepisami prawnymi. Pracownicy kancelarii notarialnej nie mają obowiązku weryfikowania zawartości przedstawionego aktu. Zdarzają się jednak kancelarie, które dokonują chociażby wstępnej analizy jego zawartości. Warto więc sprawdzić, czy notariusz, z którego usług chcemy skorzystać, również to robi.