Wypadki spowodowane upadkiem pracownika z dużej wysokości mogą mieć tragiczne następstwa. W związku ze skalą pojawiających się zagrożeń istniejące przepisy wymagają, aby w czasie robót tego rodzaju korzystać z odpowiedniego wyposażenia oraz ściśle stosować się do obowiązujących przepisów BHP. Będzie to istotne zwłaszcza tam, gdzie zamiast podnośników czy rusztowań używa się technik dostępu linowego, a więc tzw. alpinizmu przemysłowego.

Co jest ważne przy pracach na wysokości?

Wiele rodzajów robót budowlanych, a także zadań związanych z instalacją, konserwacją lub serwisowaniem rozmaitych urządzeń czy remontami i czyszczeniem dachów oraz elewacji wiąże się z koniecznością przeprowadzenia prac na wysokości. We Wrocławiu zajmuje się nimi Zakład Usług Wysokościowych – Elbrus. Ze względu na towarzyszące im ryzyko upadku, obowiązujące przepisy wymagają, by tam, gdzie się da użyć rozwiązań systemowych, a więc barierek, balustrad, siatek bezpieczeństwa lub podestów. Jeżeli jest to niemożliwe, niezbędne okaże się użycie środków ochrony indywidualnej. W przypadku korzystania z dostępu linowego trzeba też pamiętać o wymaganym przeszkoleniu z zakresu prac alpinistycznych oraz posiadaniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania robót wysokościowych.

Jak dba się o bezpieczeństwo przy korzystaniu z technik dostępu linowego?

Praca na wysokości z wykorzystaniem dostępu linowego pozwala na szybkie docieranie do miejsca, gdzie ma być zrealizowane konkretne zadanie, jednak z uwagi na swój charakter wymaga szczególnego zadbania o sprzęt BHP oraz niezbędne zabezpieczenia. Podstawowym wyposażeniem każdego pracownika podejmującego pracę na wysokości jest kask chroniący przed urazami głowy oraz szelki bezpieczeństwa albo specjalna uprząż do alpinizmu przemysłowego. Nie obejdzie się bez lonży łącząco-amortyzującej podpiętej do stabilnego punktu kotwienia znajdującego się w odpowiedniej odległości. Jeśli w grę wchodzi praca w podwieszeniu, konieczne okaże się zastosowanie lin oraz klasycznego sprzętu znanego ze wspinaczki sportowej. Firmą, która specjalizuje się w alpinizmie przemysłowym, jest Zakład Usług Wysokościowych Elbrus z Wrocławia. Oferuje m.in. malowanie obiektów, wieszanie siatek reklamowych, mycie okien na wysokości i odśnieżanie dachów.