Pielęgnacja ogrodu wiąże się z wykonywaniem wielu zabiegów pozwalających na zapewnienie uprawianym roślinom odpowiednich warunków do rozwoju i bujnej wegetacji. Wśród czynności, które są konieczne, lecz jednocześnie uciążliwe i zwykle nielubiane jest pozbywanie się chwastów. Jest to o tyle ważne, że ich obecność nie tylko negatywnie wpływa na estetykę, ale również zakłóca wzrost, a nawet prowadzi do obumierania niektórych roślin.

Czym są chwasty i jakie są ich rodzaje?

Chwasty to nazwa używana na określenie wszystkich roślin niepożądanych, które trafiły do miejsca, gdzie uprawiane są jedynie wyselekcjonowane gatunki. Obecność chwastów może powodować bardzo dużo szkód, ponieważ odbierają one innym roślinom wodę oraz substancje odżywcze zawarte w glebie, a także tłumią dostęp światła. Wiele z nich bardzo szybko się rozrasta, wypierając specjalnie posadzone rośliny, a ich budowa np. rozległy system korzeniowy lub sposób wzrastania sprawiają, iż niezwykle trudno je skutecznie wyeliminować. Problemy z chwastami wynikają też z ich nieatrakcyjnego wyglądu lub charakterystyki ich budowy np. obecności kolców czy silnego pylenia. W zależności od ich cech chwasty można podzielić na kilka grup. Pierwszą z nich stanowią chwasty korzeniowe, rozprzestrzeniające się dzięki rozrostowi korzeni, a najbardziej znanym przedstawicielem tej kategorii będzie perz lub skrzyp polny. Drugą są chwasty nasienne, które przenoszą się na nowe stanowiska za sprawą wiatru lub zwierząt. Usuwanie chwastów wymaga zastosowania metod mechanicznych lub pestycydów. Z pomocą może tu przyjść dobrze zaopatrzona hurtownia środków ochrony roślin. W Gdańsku szeroki wybór preparatów można znaleźć w firmie Green&Joy.

Sposoby radzenia sobie z chwastami

Najprostszą, lecz pracochłonną metodą pozbywania się chwastów, jest ich mechaniczne usuwanie. Najczęściej wiąże się to z pieleniem, a także korzystaniem z różnych urządzeń np. pielników. Większą skuteczność daje użycie odpowiednich pestycydów rozprowadzanych dopasowanym do wielkości terenu opryskiwaczem spustowym, ciśnieniowym lub wyposażonym w pompę. Środki ochrony roślin oraz opryskiwacze są dostępne w hurtowni ogrodniczej Green&Joy, sprzedającej również m.in. nawozy, podłoża oraz cebulki, kłącza i nasiona, a ponadto systemy nawadniające.