Na skutek pandemii COVID-19 w ciągu najbliższej dekady liczba przypadków okaleczania żeńskich narządów płciowych może się zwiększyć o dodatkowe dwa miliony. Tylko spójne, skoordynowane i efektywnie finansowane działanie może położyć kres temu procederowi, który jest łamaniem praw człowieka.

Jednym ze skutków pandemii COVID-19 są zamknięte szkoły i zakłócenie realizacji programów chroniących dziewczęta przed okaleczeniem narządów płciowych.

Musimy zrobić wszystko, aby walczyć z tą szkodliwą praktyką

Nawet jeszcze przed pandemią, osiągnięcie Celu Zrównoważonego Rozwoju jakim jest zakończenie procederu okaleczania żeńskich narządów płciowych do 2030 roku, wydawało się bardzo ambitne. Pandemia wzmocniła nasze postanowienie ochrony czterech milionów dziewcząt i kobiet, które każdego roku są zagrożone okaleczeniem żeńskich narządów płciowych. Oto, jak chcemy zrealizować cel:

  1. Musimy się zjednoczyć. Zakończenie procederu okaleczania żeńskich narządów płciowych wymaga wielostronnej współpracy. Obejmuje ona globalnych, regionalnych, krajowych i lokalnych liderów; społeczeństwo obywatelskie; małe organizacje oddolne i organizacje zajmujące się prawami kobiet, a także międzynarodowe organizacje pozarządowe; nauczycieli i pracowników ochrony zdrowia; przywódców religijnych i lokalną starszyznę; organy ścigania i sądy. Mężczyźni i chłopcy również mają kluczową rolę do odegrania. Głosy dziewcząt, które przeszły ten okrutny proceder są coraz częściej słyszane i prowadzą do pozytywnych zmian w swoich społecznościach.

  1. Musimy finansować nasze działania na poziomie odpowiadającym zaangażowaniu. Nawet w krajach, w których liczba przypadków okaleczania żeńskich narządów płciowych zmniejsza się, postęp ten musi wzrosnąć dziesięciokrotnie, aby osiągnąć globalny cel do 2030 roku. Koszt tych działań w ciągu najbliższej dekady jest szacowany na ok. 2,4 mld dolarów, co oznacza mniej niż 100 dolarów na dziewczynkę. Jest to niewielka cena za zachowanie nietykalności cielesnej dziewcząt, zadbanie o ich zdrowie i przestrzeganie prawa kobiet do powiedzenia „nie” okaleczaniu.

  1. Musimy działać szybko, zdecydowanie i na wielu frontach jednocześnie. Musimy zapewnić dziewczętom dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej – w tym usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego – oraz środków do życia. Należy również zapewnić im ochronę prawną i socjalną.

Te same działania, które położą kres okaleczaniu żeńskich narządów płciowych, będą również wspierać kobiety i dziewczęta w korzystaniu z przynależnych im praw człowieka, osiągnięciu pełnego potencjału i decydowaniu o własnej przyszłości. Wyeliminowanie okaleczania żeńskich narządów płciowych i równe traktowanie płci to współzależne, wzajemnie się wzmacniające cele. Krótko mówiąc, gdyby równość płci była rzeczywistością, nie byłoby okaleczania żeńskich narządów płciowych. Taki jest świat, do jakiego dążymy, a Cele Zrównoważonego Rozwoju wyznaczają drogę, która nas tam zaprowadzi.

Wiemy, co działa. Nie tolerujemy wymówek. Mamy dość przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Nadszedł czas, aby zjednoczyć się wokół sprawdzonych strategii, odpowiednio je finansować i działać.