Nowe oczekiwania i potrzeby klientów oraz rosnąca konkurencja na rynku ubezpieczeń przyczyniają się do wzrostu zainteresowania firm ubezpieczeniowych innowacjami technologicznymi. Dzięki nim możliwa jest personalizacja obsługi klienta oraz komunikacja z wykorzystaniem wielu różnorodnych kanałów, które podnoszą satysfakcję z usług, tzw. model omnichannel.

Tradycyjne firmy ubezpieczeniowe przekształcają się w nowoczesne organizacje technologiczne, dlatego coraz częściej firmy te nazywane są InsurTechami. Insurtech to połączenie słów „ubezpieczenie” i „technologia” inspirowane terminem FinTech. InsurTechy działają w oparciu o innowacje technologiczne zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności obecnego modelu ubezpieczenia. Analiza danych oparta na big data oraz sztuczna inteligencja przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności firmy. Przyszłość rynku ubezpieczeń opiera się na pełnej digitalizacji obsługi klienta, tworzeniu pozytywnego customer experience poprzez personalizację, dostępność
i mobilność.

Z dokumentu World InsureTech Report[i] 2019 przygotowanego przez firmę konsultingową Capgemini i Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Finansami (EFMA) wynika, że sukces firm ubezpieczeniowych zależy w dużej mierze od ich nastawienia do innowacji. Mniej niż 20% ubezpieczycieli ankietowanych w ramach raportu zadeklarowało wdrożenie pełnej infrastruktury front-end i back-end do przechwytywania danych w czasie rzeczywistym, a mniej niż 40% stwierdziło, że korzysta z zaawansowanych analiz opartych na big data. W przeciwieństwie do zamkniętych systemów używanych przez większość firm ubezpieczeniowych, InsurTechy budują platformy w oparciu o zasady otwartego systemu, które umożliwiają współpracę oraz integrację.

Firma technologiczna Liferay, która zajmuje się rozwiązaniami IT dla firm z sektora ubezpieczeń radzi, jak nie pozostać w tyle za konkurencją:

Portal klienta

Punktem wyjścia jest zmiana podejścia ze skoncentrowanego na produkcie do skoncentrowanego na zadowoleniu klienta. Jak wykazał wspomniany Raport, 70% firm ubezpieczeniowych oraz InsurTech stwierdziło, że skupienie się na rozwiązaniach z zakresu zarządzania ryzykiem klientów miało kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu. W związku z tym platforma internetowa powinna dostarczać spersonalizowane i wielokanałowe doświadczenia cyfrowe, które ułatwiają klientom samodzielne zarządzanie i odnawianie polis.

Dane jako kluczowe narzędzia

Ponad 70% firm ubezpieczeniowych oraz InsurTech stwierdziło, że zaawansowane możliwości zarządzania danymi są dla nich kluczowe. Rozwiązania technologiczne Liferay umożliwiają tworzenie spersonalizowanych ofert dla klientów opartych o big data.

Cyfrowe miejsce pracy

Nowoczesne platformy pomagają firmom działać wydajniej i lepiej zaspokajają zmieniające się potrzeby pracowników. Ujednolicony Intranet umożliwia agentom i brokerom sprawną współpracę opartą na szybkiej wymianie informacji.

Platforma integracyjna

90% firm InsurTech i 70% firm ubezpieczeniowych stwierdziło, że w kręgu ich zainteresowań leży nawiązywanie współpracy z innymi sektorami, np. z branżą turystyczną, transportową i hotelarską. Dlatego nowe platformy internetowe powinny umożliwić łatwą integrację z różnymi systemami opartymi na najnowszych, ale także i nieco starszych technologiach.