Edukacja to nieodłączny element każdego z nas. W momencie, w którym zdiagnozujemy u naszego dziecka dysleksje, warto zadbać o odpowiednią terapię i rozwiązania. Co warto wiedzieć o terapii dysleksji, jak przebiega i co jest istotne podczas profilaktyki?

Czym jest dysleksja?

Dysleksja to zjawisko występujące u około 10% populacji na całym świecie. Jest to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania oraz pisania przy stosowaniu podstawowych metod nauki. Istnieje kilka rodzajów dysleksji oraz jej odmiany. Wraz z dysleksją mogą występować również zaburzenia mowy, koncentracji, a nawet pamięci. 

Dysleksja a kwestia prawna 

W Polsce istnieją stosowne przepisy ułatwiające naukę w szkołach dzieciom z dysleksją. Jest to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Dlatego bardzo istotne jest prawidłowe diagnozowanie dysleksji. Poradnie wydają specjalne opinie, które potwierdzają lub odrzucają występowanie tego zaburzenia. Diagnoza dysleksji może więc znacząco wpłynąć na proces edukacji młodego człowieka. 

Jak wygląda terapia dysleksji?

Po zdiagnozowaniu u dziecka występowania dysleksji warto rozpocząć terapię. Może ona wpłynąć na jakość nauki i przynieść widoczne efekty. Ze względu na wiele niewiadomych co do pochodzenia i warunków występowania tego zaburzenia, nie ma jednej skutecznej terapii. 

Terapia dysleksji powinna usprawniać funkcje wzroku, słuchu oraz umiejętności manualnych. Kompleksowa i złożona z wielu ćwiczeń terapia może znacząco wpłynąć na rezultaty. Pomoże w trudnościach z koncentracją oraz nauką, które są często powiązane z zaburzeniami dysleksji. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AGATHUM oferuje terapię oraz diagnozę dysleksji, a także przeprowadzanie terapii integracji sensorycznej, która może okazać się doskonałym uzupełnieniem dla dzieci z zaburzeniami. 

Podczas terapii dysleksji bardzo istotna jest praca na wielu płaszczyznach. Oprócz wsparcia w ośrodkach warto zwracać uwagę na pomoc nauczycieli i pedagoga szkolnego. Tylko kompleksowe rozwiązania, mają szansę przynieść jakiekolwiek efekty. Co więcej, w sytuacji dzieci z dysleksją bardzo ważna jest rola rodziców. Powinni oni zadbać o odpowiednie zdiagnozowanie zaburzenia, a następnie podjąć odpowiednie kroki. Należy weryfikować i poprawiać błędy popełniane przez dziecko, zadbać o jego komfort na tle klasy, a także wdrażać nawyki pracy ze słownikami, czy specjalnie przygotowanymi książkami do ćwiczeń.