Wybór formy opodatkowania swojej działalności to jedna z najważniejszych decyzji, jaką muszą podjąć przedsiębiorcy. Zgodnie z przepisami, swój wybór należy przekazać fiskusowi do 20 dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym firma uzyskała pierwszy dochód w danym roku kalendarzowym. W większości przypadków więc termin ten przypada na 20 lutego. Właściciele firm bardzo często wówczas do końca nie wiedzą, czy lepiej zdecydować się na ryczałt, czy zasady ogólne. Co warto wybrać? Podpowiadamy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – na czym polega i kiedy go wybrać?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania, w ramach której odprowadza się podatek wyłącznie od osiągniętych przychodów. Dlatego nie można zmniejszać podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodu. 

Zaletą tego rozwiązania jest jednak możliwość prowadzenia bardzo prostej ewidencji, w której dokumentować będziemy wyłącznie przychody. Każdego miesiąca od tej sumy należy odprowadzić odpowiednią stawkę podatku, która może wynosić od 2 do 17%. Ta forma rozliczenia jest opłacalna w wielu przypadkach, więcej na ten temat znajdziemy na stronie: https://pragmago.pl/porada/opodatkowanie-ryczaltem-kiedy-sie-oplaca/. Ryczałt ewidencjonowany polecany jest zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców, którzy ponoszą niewielkie koszty związane z prowadzeniem działalności. Z tego powodu najczęściej wybierany jest przez osoby wykonujące wolne zawody, a więc przez prawników, inżynierów budownictwa, księgowych, architektów czy notariuszy.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Choć obecnie dostępne są różne formy opodatkowania w Polsce, to zdecydowanie najpopularniejszą metodą rozliczania się przez przedsiębiorców jest skala podatkowa. Jest to opcja domyślna, dlatego osoby, które zakładają firmę i podczas składania deklaracji CEIDG nie zaznaczą innej wersji opodatkowania, rozpoczynają swoją działalność właśnie na zasadach ogólnych.

W tym przypadku obowiązują dwa progi podatkowe: stawka 12% dotyczy dochodów nieprzekraczających 120 000 zł. Od dochodów przekraczających tę kwotę, przedsiębiorca musi odprowadzić podatek w wysokości 32%. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych możemy korzystać ze wszystkich ulg podatkowych, rozliczać się z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Przedsiębiorcy wówczas zobligowani są jednak do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Przy wyborze skali podatkowej należy pamiętać również o obowiązkowej składce zdrowotnej, której wysokość to 9% dochodów.