Przy prowadzeniu różnorodnych prac budowlanych, szczególnie zaś przygotowaniu wykopów pod fundamenty, dużym problemem może być pojawiająca się w wykopie woda. Roztopy czy opady deszczu, a także znajdujące się płytko wody gruntowe mogą nie tylko utrudnić prace, ale także spowodować przykre konsekwencje w przyszłości. Z tego powodu ważnym etapem prac jest odwadnianie wykopów. Dowiedz się, jakimi metodami się je wykonuje. 

Dlaczego wykop musi zostać odwodniony?

Odwadnianie wykopów ma na celu odpompowanie wód opadowych i roztopowych, które napływają do wykopu i zbierają się na jego dnie. Jest to ważny etap prac budowlanych, ponieważ ma istotny wpływ na bezpieczeństwo całej inwestycji, co potwierdza przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów.

Woda na dnie wykopu nie tylko uniemożliwia pracę, ale może także znacząco obniży jej jakość. Może też spowodować uplastycznienie gruntu, przez co nie będzie on nadawał się do posadowienia fundamentów. Z tego powodu odpowiednio wcześniej należy pomyśleć o odwodnieniu wykopu. Do wyboru jest kilka skutecznych metod, wyjaśnia nasz rozmówca.

Jak odwodnić wykop?

Dość często do odwodnieniu wykopu wykorzystuje się metody powierzchniowe, które pozwalają odprowadzić wodę dzięki użyciu pompy zanurzeniowej. Nie sprawdzą się jednak przy gruntach niespoistych. Oprócz tego odwodnienia można przeprowadzić także z wykorzystaniem studni chłonnych oraz drenaży. Najczęściej stosuje się jednak:

  • zestawy igłofiltrowe – to elastyczne przewody, które umieszcza się w gruncie, zazwyczaj o około 1 metr od siebie, w obwodzie wykopu. Góra przewodu zostaje wpięta do kolektorów ssących, a te do agregatów pompowych. Igłofiltry odsysają wodę z gruntu. Ich użycie ma pozytywny wpływ na zagęszczenie gruntu. Do ich zalet należy także mniejszy zasięg i możliwość kontroli leja depresyjnego, dlatego dobrze sprawdzają się jako systemy odwadnia wykopów przeprowadzanych w pobliżu budynków mieszkalnych czy usługowych. Dzięki nim możliwe jest odwadnianie do głębokości 4 – 5 metrów,
  • studnie depresyjne – budowa wzdłuż wykopów studni depresyjnych grawitacyjnych lub próżniowych także pozwala na odwodnienie. Najpierw wykonuje się odwiert w rurze osłonowej, a następnie do jego wnętrza wprowadza się rurę filtracyjną o średnicy mniejszej niż średnica wierconej studni. Aby zwiększyć wydajność takiej studni, warto zastosować pod nią podkład żwirowy, co umożliwi dopływ do niej wody także od spodu. Po zbudowaniu studni montuje się w niej pompy ssące albo pompy głębinowe.