Posadowienie domu na działce budowlanej musi być solidne i wykonane na właściwym poziomie. Zależy on od ukształtowania terenu i sytuacji hydrologicznej, związanej ze spływem wód opadowych. Stąd często wymagane jest podniesienie i wyrównanie trenu pod budowę domu. Przeczytaj, jak to się robi i kto wykonuje takie usługi.

Dlaczego podnoszenie terenu pod budowę jest ważne?

Właściwe posadowienie budynku gwarantuje stabilność jego konstrukcji i zapewnia  bezpieczny odpływ wód opadowych, tak by uchronić dom przed kłopotliwymi podtopieniami. Grząska działka to także problem i dyskomfort dla właściciela, szczególnie na terenie o znacznym spadku i w zagłębieniach. Dlatego przed przystąpieniem do inwestycji budowlanej, zadbaj o wyrównanie terenu posesji! Najpierw wyznacz poziom zerowy budynku, czyli wysokości gotowej podłogi na parterze. Punkt zero oznacza się w projekcie jako ±0,00 m i od niego mierzy się wszystkie inne wysokości obiektu. Potem możesz rozpocząć podnoszenie i wyrównywanie terenu.

Jak wyrównuje i podnosi się teren posesji?

Choć niektórym wydaje się, że dobrym sposobem podnoszenie terenu działki jest zastosowanie gruzu i innych odpadów budowlanych, to specjaliści odradzają taką metodę. Nie zapewnia ona jednolitej struktury, a tym samym pełnej stabilności gruntu, tak ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa i użytkowania działki. Przed rozpoczęciem budowy wystarczy zastosować niedrogą i zwykłą ziemię z nasypów. Doskonale nadaje się ona do wywyższania i wyrównywania każdego terenu. Można zdobyć ją dzięki specjalistycznym firmom, które zajmują się sprzedażą i transportem kruszyw budowlanych oraz dysponują odpowiednim do prac ziemnych sprzętem.

Ziemia z nasypów do podwyższania poziomu gruntu

Dobrym przykładem przedsiębiorstwa, które dostarcza ziemię z nasypów jest kopalnia kruszywa naturalnego Sierszew, położona niedaleko Jarocina. Zapewnia ona surowiec   wysokiej jakości o bardzo dobrych parametrach. Ziemia z nasypów nie może zawierać zbyt wielu zanieczyszczeń, natomiast mogą znajdować się w niej kamienie i piasek, które są naturalnym elementem podłoża. Ziemia z nasypów zapewnia optymalną stabilność gruntu i pozwala na wyrównanie lub dowolne kształtowanie terenu działki. Znakomicie sprawdza się także do zakładania bądź rekultywacji ogrodów.