Burze stanowią poważne zagrożenie dla konstrukcji, infrastruktury i bezpieczeństwa. Aby temu zapobiegać, stosuje się instalacje odgromowe, które wykorzystują kombinację niezbędnych elementów w celu bezpiecznego kierowania i rozpraszania potężnej energii elektrycznej uderzenia pioruna. Jak działają tego typu elementy?

Elementy instalacji odgromowej – zwody

Zwody, inaczej określane także jako odgromniki czy piorunochrony, odgrywają kluczową rolę w przyciąganiu uderzeń piorunów. Umieszczone są w odpowiednich punktach konstrukcji, głównie na dachu, tworzą kontrolowaną ścieżkę inicjacji wyładowania atmosferycznego.

Dzięki swojej wysokości piorunochrony tworzą preferowaną ścieżkę, po której następuje wyładowanie elektryczne, zapobiegając tworzeniu się alternatywnych, potencjalnie bardziej szkodliwych ścieżek przebiegu pioruna.

Bardzo duże znaczenie ma wybranie odpowiednich miejsc do montażu zwodów, dzięki czemu są one rozmieszczone tak, że pozwalają na uzyskanie największej efektywności w przyciąganiu piorunów. Są one montowane zarówno pionowo, jak i poziomo. Funkcję zwodów mogą też pełnić inne elementy metalowe budynku.

Elementy instalacji odgromowej – przewody odprowadzające

Tego rodzaju elementy instalacji odgromowej tworzą ścieżki, którymi energia elektryczna pioruna jest bezpiecznie prowadzona do ziemi.

Najczęściej przewody te są wykonane ze stali, miedzi lub aluminium, dlatego skutecznie przenoszą prąd aż do uziemienia. Właściwe uziemienie zapewnia nieszkodliwe rozproszenie energii w ziemi, zapobiegając uszkodzeniu konstrukcji.

Uziom

Są to elementy instalacji odgromowej odpowiadające za odprowadzanie energii pioruna do ziemi. Najczęściej mają one formę płyt albo prętów, ale także rolę uziomu może spełniać zbrojenie w fundamencie budynku.

Prawidłowe uziemienie jest niezbędne dla skuteczności instalacji odgromowej. Elektrody uziemiające tworzą połączenie z ziemią o niskim oporze, umożliwiając nieszkodliwe rozproszenie energii pioruna.

Ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć chronią systemy elektryczne i sprzęt przed skokami napięcia, które mogą wynikać z uderzenia pioruna.

Te elementy instalacji odgromowej działają poprzez przekierowanie nadmiernego napięcia do ziemi, ograniczając ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń i systemów elektronicznych w konstrukcji.

Elementy instalacji odgromowej działają wspólnie, tworząc kompleksową ochronę przed niszczycielskimi siłami piorunów. Od momentu, w którym zwód przyciąga uderzenie, aż do ostatecznego rozproszenia energii w ziemi poprzez uziom, każdy element odgrywa kluczową rolę w tym procesie.