Działalność człowieka niekorzystnie odbija się na kondycji Ziemi. Ogrom odpadów i zanieczyszczeń generowanych każdego dnia przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego, ale można próbować temu przeciwdziałać, wybierając ekologiczne rozwiązania. Również w obszarze urządzeń grzewczych istnieją mechanizmy bardziej przyjazne środowisku.

Czym jest biomasa?

Biomasa jest źródłem energii o olbrzymim potencjale, a jej udział wśród ogółu źródeł energetycznych stale rośnie. I choć samo pojęcie brzmieć może mocno współcześnie i nieco zagadkowo, to przecież znane jest ludzkości od dawna. Do wytworzenia ciepła stosuje się bowiem między innymi drewno, z którego człowiek korzystał już w początkach istnienia gatunku.

Mianem biomasy określa się biodegradowalny surowiec pochodzący od roślin i zwierząt. Jest łatwo dostępny, a oprócz wspomnianego drewna biomasa funkcjonuje pod postacią pelletu czy brykietu. Pierwsze z paliw występuje w formie granulatu, drugie zaś cechuje się bardziej zwartą strukturą. Wracając jednak do tematyki ogrzewania, chcąc działać w zgodzie z naturą, warto postawić na kotły na biomasę. Co istotne, spalanie biomasy nie generuje niebezpiecznych dla środowiska związków.

Użytkowanie kotła na biomasę

Kotły na biomasę, wśród nich urządzenia na pellet, klasyfikuje się jako te wykorzystujące paliwa stałe. Działają w sposób zautomatyzowany i podajnik sam odmierza potrzebną do wytwarzania ciepła ilość paliwa. Praca człowieka ogranicza się więc do dosypywania paliwa co kilka dni.

Mówiąc o sposobach ogrzewania domu, warto wspomnieć też o zdobywających popularność pompach ciepła. Również uważane są za rozwiązanie ekologiczne, dlatego pompy ciepła do kaloryferów znajdują uznanie u inwestorów. Urządzenia te odbierają ciepło z otoczenia i za pośrednictwem medium przekazują energię do instalacji.

Pompy energię pobierać mogą z powietrza, gruntu i wody, a źródło to stanowi główne kryterium podziału urządzeń. Natomiast pod względem konstrukcji wyodrębnia się modele monoblok i składające się z dwóch jednostek split.