Ogrodzenie wykonane z klinkieru jest niewątpliwie reprezentacyjnym elementem wykończenia terenu posesji. Zapewnia także większe bezpieczeństwo. Zastosowanie klinkieru na ogrodzenie to dodatkowo gwarancja trwałości, ponieważ jest on mało nasiąkliwy i odporny na działanie trudnych warunków atmosferycznych, takich jak mróz czy deszcz. Czym jeszcze charakteryzują się ogrodzenia z klinkieru? Podpowiadamy.

Ogrodzenie z cegły klinkierowej – jak zacząć?

Przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia z cegły klinkierowej, wykonawca musi rozplanować jego rozłożenie w terenie. Następnie można przystąpić do wylewania ławy fundamentowej. Fundament pod ogrodzenie z klinkieru powinien być stosunkowo głęboki. Jego wymiary zależą od geograficznego położenia działki oraz od rodzaju gruntu. Na gruntach wysadzinowych, czyli zwiększających objętość pod wpływem zamarzającej wody, zaleca się posadowienie fundamentów poniżej punktu przemarzania.

W zależności od rejonu kraju będzie to od ok. 80 cm do ok. 140 cm pod powierzchnią ziemi. Na gruntach niewysadzinowych wystarczy fundament o głębokości ok. 60 cm. Zwykle przyjmuje się zasadę, że szerokość fundamentu powinna być taka jak grubość muru ogrodzenia. Wylewając beton, nie wolno zapomnieć o dylatacjach, czyli wąskich szczelinach wypełnionych papą.

Ogrodzenia z cegły klinkierowej – jak się do tego przygotować?

Aby zagwarantować ochronę przed wilgocią pochodzącą od gruntu, a tym samym nie dopuścić do erozji i niszczenia ogrodzenia z klinkieru, przed murowaniem trzeba wykonać na fundamencie izolację poziomą z pasów papy lub masy bitumicznej. Pierwsze cegły układa się na izolacji poziomej zwykle w narożnikach, dopiero później wypełniając przestrzenie między nimi. Budując ogrodzenie, tak jak w przypadku elewacji, należy mieszać cegły z różnych palet. Cegła jest produktem naturalnym i jej barwa zależy od składu mineralnego gliny, dlatego poszczególne partie klinkieru mogą nieznacznie różnić się od siebie odcieniem. Wszystkie te procesy warto powierzyć przedsiębiorstwu, jakim jest firma budowlana z Gniezna.