Produkcja brykietu oraz pelletu z roku na rok zyskuje na znaczeniu ze względu na rosnące wykorzystanie tych produktów, jako ekologicznych materiałów opałowych. Ich wysoka efektywność, wygoda użytkowania oraz zwiększająca się świadomość społeczeństwa na temat ochrony środowiska sprawia, że popularność tego typu materiałów opałowych rośnie z roku na rok i prognozuje się utrzymanie tej tendencji w najbliższych latach. Profesjonalna produkcja brykietu i pelletu jest dzisiaj z pewnością dobrym pomysłem na biznes.

Automatyzacja produkcji brykietu i pelletu

Zarówno brykiet, jak i pellet powstaje z odpadów pochodzenia naturalnego takich, jak zrębek lub trociny z drzew liściastych i iglastych, a także słoma oraz torf. Chociaż pellet jest produktem drobniejszym od brykietu (pellet ma postać małych pałeczek, a brykiet najczęściej – kostek), proces wytwarzania obu materiałów jest podobny.

Produkcja brykietu i pelletu odbywa się współcześnie przy pomocy zautomatyzowanych linii produkcyjnych, składających się z maszyn i urządzeń, które na początkowych etapach procesu produkcyjnego dokładnie oczyszczają, rozdrabniają i suszą materiał wejściowy – opowiada ekspert z Comerc, firmy, która zajmuje się profesjonalnie projektowaniem i budową linii do produkcji pelletu. Dopiero po takim przygotowaniu surowca można go poddać dalszej obróbce, dzięki której uzyskuje się produkt końcowy w formie kostek, krążków, walców lub pałeczek. Automatyzacja przyspiesza proces produkcyjny i zmniejsza udział człowieka do minimum.

Jakie są etapy powstawania pelletu i brykietu?

Na każdym etapie produkcji konieczne jest zastosowanie specyficznych maszyn. By przebiegała ona sprawnie, warto zainwestować w urządzenia o dużej wydajności. Materiał powinien być na początku oczyszczony za pomocą separatora pneumatycznego. Niezbędny jest również zakup suszarni (bębnowych lub taśmowych). Ich zadaniem jest osuszenie materiału do poziomu 8-15% przy pomocy gorącej wody, płynu grzewczego na bazie glikolu lub powietrza. Nowoczesne suszarnie to maszyny bezpieczne, wyposażone w systemy przeciwpożarowe oraz systemy oczyszczania spalin.

Młyny bijakowe to z kolei urządzenia służące do rozdrabniania osuszonego materiału za pomocą tzw. bijaków. Granulatory natomiast zbijają masę pod dużym ciśnieniem do postaci granulek, a brykieciarki to specjalne prasy, które pod wysokim ciśnieniem zgniatają surowiec, nadając mu formę  kwadratowych lub prostokątnych kostek lub walców. Pozostałe maszyny i urządzenia wykorzystywane przy produkcji brykietu i pelletu to różnego rodzaju podajniki, zbiorniki, urządzenia chłodzące, rozbudowane systemy aspiracji, systemy sterowania, stacje do pakowania gotowego produktu it.