Równiarki drogowe to jedne z często stosowanych specjalistycznych maszyn budowlanych. Urządzenia te służą przede wszystkim do płaskiego odspajania gruntu, podobnie jak zgniatarki czy spycharki. Chociaż równiarki najczęściej wykorzystuje się w branży budowlanej, sprawdzą się też przy czynnościach wykraczających poza jej zakres. Sprawdź, jak działają takie maszyny!

Jak zbudowana jest równiarka drogowa?

Na rynku dostępne są rozmaite modele równiarek drogowych, jednak wszystkie te maszyny łączy zbliżona budowa. Składają się z ciągnika na podwoziu kołowym lub gąsienicowym, zespołu siłowników hydraulicznych oraz osprzętu roboczego. Jak wyjaśniają specjaliści dystrybutora maszyn XCMG-Europa na polskim rynku, to właśnie ten osprzęt wyróżnia równiarki spośród innych urządzeń budowlanych. Wyposażone są one w charakterystyczne lemiesze zakończone służącymi do skrawania gruntu ostrzami. Ciągnik umożliwia przemieszczanie się maszyny oraz wprawianie w ruch narzędzia skrawającego, pełni zatem funkcję nośnika osprzętu. Z kolei zespoły siłowników dają możliwość precyzyjnego sterowania lemieszami. Maszyny mogą być dodatkowo wyposażone w zrywaki ułatwiające usuwanie uszkodzonej nawierzchni.

Zastosowania równiarki drogowej

Równiarka drogowa to maszyna o różnych zastosowaniach. Jak wskazuje nazwa, jej podstawowym zadaniem jest wyrównywanie podłoża. Lemiesze skrawają cienką warstwę gruntu, mogą też transportować jego nadmiar na niewielkich odległościach do miejsc, gdzie występują deficyty. Równiarki drogowe to maszyny niezastąpione podczas precyzyjnego profilowania dróg lub skarp. Praca tymi urządzeniami może być końcowym etapem budowy dróg gruntowych bądź przygotowywać podłoże do wyłania asfaltu. Maszyny sprawdzają się również przy równomiernym rozprowadzaniu wszelkiego rodzaju kruszyw po powierzchni gruntu. Co ciekawe, równiarki drogowe można z powodzeniem wykorzystać do odśnieżania terenu bądź usuwania błota i innych zabrudzeń z płaskiej powierzchni.

Jak widać, równiarki drogowe to maszyny o wszechstronnych zastosowaniach. Przydadzą się podczas budowy dróg, parkingów czy rozległych placów. Dzięki tym praktycznym maszynom wyposażonym w zaostrzone lemiesze możliwe jest usuwanie warstwy podłoża i jego wyrównywanie. Doskonale sprawdzają się przy utrzymaniu dróg gruntowych i ich utwardzaniu. Przydają się również podczas oczyszczania różnorodnych powierzchni.