Podczas Światowego Dnia Świadomości Autyzmu lekarze pragną zwrócić uwagę na wpływ chorób współistniejących na ten zespół zaburzeńm2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który ma na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat zaburzeń autystycznych.

Autyzm u dzieci charakteryzuje się zaburzeniami komunikacji i społecznymi. Mimo że pierwszy raz został opisany w 1943 r., do tej pory nieznane są jego przyczyny ani sposób na jego wyleczenie. Pewne jest jednak to, że 60% chorujących na autyzm ma poważne problemy żołądkowo-jelitowe, które wpływają na ich codzienne zachowanie, co coraz częściej podkreślają lekarze.

Ukryte cierpienie dzieci

Chorujący na autyzm mają problem w relacjach z innymi i bardzo często nie są w stanie zakomunikować o dokuczających im dolegliwościach. Brak sygnałów o bólu czy dyskomforcie ogranicza skierowanie ich na odpowiednią diagnostykę. Dlaczego warto jest badać autystów pod względem chorób żołądkowo-jelitowych? Problemy żołądkowo-jelitowe są przyczyną bólu, przez co mogą dodatkowo pogarszać zachowania agresywne i autoagresywne u dzieci z autyzmem oraz mieć wpływ na ich rozwój! Zaburzenia przewodu pokarmowego są prawie ośmiokrotnie częstsze wśród dzieci z autyzmem niż u innych dzieci. Te zaburzenia zwykle obejmują: chroniczne zatwardzenie, ból brzucha, refluks żołądkowo-przełykowy, zapalenie jelit.

 Cierpienie wywołane bólem brzucha powoduje bezsenność, nieutulony płacz, zaburzenia odżywiania, niechęć do zabawy i kontaktu. Bardzo często przeleczenie jelit w uzasadnionych ku temu przypadkach ma wpływ na funkcjonowanie dziecka. Odbywa się to w dwóch mechanizmach – pierwszy z nich to zmniejszenie bólu trzewnego, co ma wpływ na to, że dzieci chętniej nawiązują interakcje z otoczeniem. Drugi – to zmniejszenie toksycznego wpływu metabolitów jelitowych na mózg. Może to mieć znaczenie dla poprawy funkcjonowania dziecka i poprawy jego rozwoju – mówi dr Magdalena Cubała-Kucharska, specjalista w dziedzinie medycyny integracyjnej.

Podszyte pod autyzm

Oprócz chorób współistniejących z autyzmem występują choroby, mylnie rozpoznawane jako autyzm. Należą do nich zakażenia mózgu oraz zapalenia autoimmunologiczne mózgu. W takim wypadku leczenie choroby przyczynowej może poprawić funkcjonowanie pacjentów, mieć korzystny wpływ na rozwój mowy, redukcję zachowań lękowych i zaburzeń. Niektóre dzieci z rozpoznanym autyzmem mogą w rzeczywistości mieć rzadkie choroby genetyczne. W niektórych wypadkach można zaproponować leczenie.

Diagnoza podstawą leczenia

Podczas tegorocznego Światowego Dnia Świadomości Autyzmu lekarze pragną podkreślić odpowiednią diagnozę i leczenie pacjentów z autyzmem na choroby, które dotykają powszechnie dzieci, jak np. przeziębienie. Na szczególną uwagę zasługuje autyzm z regresu. W takim przypadku diagnoza powinna być zdecydowanie diagnozą z wykluczenia, np. niektóre przypadki autyzmu mogą być źle diagnozowanymi przypadkami innego zespołu  PANS (pediatryczny autoimmunologiczny zespół neuropsychiatryczny) lub PANDAS (pediatryczny autoimmunologiczny zespół neuropsychiatryczny wywołany przez paciorkowce). Oznacza to, że dziecko może stracić wcześniej nabyte umiejętności po banalnej infekcji gardła i nie otrzymać leczenia, gdyż stereotypowo dzieci autystycznych nie diagnozuje się ani nie leczy!

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest z inicjatywy Kataru, popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007 i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku. Ta inicjatywa zaaranżowała doskonałą okazję do globalnego politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w dziedzinie autyzmu. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem.