Coraz lepsza jakość życia w Polsce sprawia, że wielu cudzoziemców widzi terytorium RP, jako miejsce do życia. Dostęp do szkół czy ochrony społecznej to tylko niektóre korzyści, jakie daje karta rezydenta. Pobyt stały w Szczecinie i innych miastach jest możliwy po uzyskaniu statusu rezydenta. W tym artykule zawarto wszystkie niezbędne informacje dotyczące takiej karty. 

Karta rezydenta – kto się może o nią starać?

Wielu cudzoziemców przez swoją sytuację życiową i rodzinną stara się o zezwolenie na pobyt czasowy w Szczecinie i innych miastach. Jednak coraz chętniej obcokrajowcy chcą zostawać na stałe, aby ich dzieci i rodziny mogły czerpać wszystkie radości życia w Polsce. Do tego jest potrzebna karta stałego pobytu w Szczecinie czy innych regionach na terytorium RP.

O status rezydenta mogą starać się osoby, mieszkające na terenie Polski od co najmniej 5 lat, dysponują stabilnym źródłem dochodu i potrafią mówić po polsku na poziomie B1. Jak widać, warunki są klarowne, lecz mimo tego i tak zawiłe są formalności. Dlatego w przypadku problemów z tzw. papierologią każda osoba, chcąca ubiegać się o status rezydenta, może skorzystać z pomocy dedykowanych firm, zajmujących się wszelkimi procedurami.

Jak długo karta rezydenta pozwala przebywać w Polsce?

Cudzoziemiec, który spełnił warunki pozwalające zostać rezydentem, otrzymuje status na czas nieokreślony, jednak sama karta obowiązuje na okres 5 lat. Po tym okresie trzeba ubiegać się o nową kartę.

Procedury jednak z tym związane są mocno uproszczone, pozwalając bardzo szybko otrzymać nową kartę. Uproszczona polityka w tym zakresie wzmacnia zapobieganie deportacji ze Szczecina i innym miast.

Dlaczego karta rezydenta jest przydatna?

Karta rezydenta w Szczecinie daje wiele korzyści. Osoba o takim statusie otrzymuje dostęp do edukacji i otwartych procedur do otrzymania legalnego zatrudnienia w Polsce. Oprócz tego obcokrajowiec może również liczyć na pomoc społeczną i pełną ochronę przed deportacją.