Ośrodek analityczny THINKTANK w ramach programu „Globalna firma” rozpoczął dziś projekt „Narracja sukcesu polskiej transformacji. Jak przekonująco mówić światu o polskiej transformacji i sile polskiej gospodarki?”. Efektem cyklu sesji z udziałem instytucji publicznych, biznesu, ludzi kultury i ekspertów będzie dokument analityczny – rodzaj „guidebooka” pomagającego w formułowaniu komunikatów i opowieści o Polsce.

Polska niewątpliwie odniosła sukces w ciągu ostatnich dwóch dekad. Nie potrafimy jednak przekonująco o nim opowiedzieć światu. Dotyczy to  zarówno oficjalnych prezentacji instytucji publicznych za granicą, jak i – bardzo często – prezentacji firm czy miast. Ośrodek analityczny THINKTANK prowadząc liczne działania za granicą zauważył tę „narracyjną słabość”. – Nie mamy dobrej narracji sukcesu polskiej transformacji: przekonującej, porywającej i spójnej opowieści, która tłumaczyłaby, jaka jest dzisiaj polska rzeczywistość i gdzie leżą źródła sukcesu polskiej gospodarki. Tymczasem opowieść taka ma fundamentalne znaczenie: argumentacja jest podstawą wszelkich skutecznych działań marketingowych i promocyjnych – mówi Paweł Rabiej, partner zarządzający THINKTANK.

Dlatego THINKTANK w ramach programu „Globalna Firma”, którego celem jest zwiększanie potencjału ekspansji zagranicznej polskich firm rozpoczął cykl dyskusji na temat narracji sukcesu polskiej transformacji. Wezmą w nich udział m.in. przedsiębiorcy z firm prowadzących działalność na rynkach międzynarodowych, szefowie marketingu firm sprzedających swoje produkty za granicą i prowadzących tam swój biznes, laureaci godła „Teraz Polska”, przedstawiciele firm zagranicznych pracujących w Polsce, polscy emigranci z „młodej fali emigracji”, samorządowcy, ludzie kultury, przedstawiciele branży turystycznej oraz polscy i zagraniczni dyplomaci. W pierwszej debacie uczestniczyli przedstawiciele instytucji publicznych, będących także patronami honorowymi, oraz firm partnerskich programu „Globalna firma”

Polakom się chce

Na czym ich zdaniem należałoby dziś oprzeć współczesną narrację o Polsce? Przede wszystkim na kapitale i potencjale ludzi. Przedmiotem współczesnej narracji są ludzie. Polscy pracownicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele małego i średniego biznesu to przykład „kreatywnego napięcia”, o którym pisał charakteryzując Polskę, Wally Olins. Polscy pracownicy są cenieni za dobre zrównoważenie dyscypliny i kreatywności, a także za to, że „wciąż im się chce”. Są przedsiębiorczy, otwarci i bardzo elastyczni.

Jak podkreślają eksperci pokazywanie za granicą case study polskich przedsiębiorców, a zwłaszcza biznesowych start-up-ów odnoszących sukces w krajach europejskich może stać się najlepszym nośnikiem promocji polskiej narracji. Przykładów dostarczają choćby firmy z segmentu e-biznes. Również projekty telekomunikacyjne tworzone przez polskich inżynierów to jedne z najlepszych rozwiązań technologicznych stosowanych na świecie. Polska jest również miejscem lokowania centrów rozwoju: znaczna część nowych rozwiązań tworzonych przez Intel powstała w zlokalizowanym w Polsce centrum R&D. Elementem „narracji sukcesu” jest zdolność Polaków do szybkiego dostosowywania się do zmian oraz adaptacji nowoczesnych technologii.

Transformacja ciągle trwa

Ważnym elementem narracji sukcesu jest „ciągła transformacja”, której podlega polska gospodarka i rynek. Zmiany strukturalne po 1989 r. przyniosły skutek w postaci stabilności politycznej oraz ekonomicznej (niskie zadłużenie sektora publicznego, dobre instytucje, silny rynek kapitałowy i inne). Narodowa umiejętność wykorzystywania okazji wzmacnia szkielet reform w Polsce. Cechy takie jak umiłowanie wolności, brak tradycji kolonialnych oraz umiejętność wykorzystywania okazji znacząco przyczyniają się do budowania wizji Polski jako „zielonej wyspy” na mapie Europy – podkreślali eksperci.

Istotne znaczenie w „polskiej opowieści” o sukcesie powinna również zajmować Europa, choć trzeba zastanowić się nad tym, jak zminimalizować ryzyka związane z postrzeganiem dziś Europy jako kontynentu pogrążonego w kryzysie i chaosie. Pewnych odpowiedzi może dostarczyć również refleksja nad wspólną narracja Europy. Proces taki rozpoczęła właśnie Komisja Europejska: ma on prowadzić do refleksji nad wspólną opowieścią Europy o sobie. Istotne znaczenie w polskiej narracji sukcesu powinna mieć również polska tradycja historyczna, zwłaszcza okres demokracji szlacheckiej i Rzeczpospolitej Obojga Narodów – państwa o swoistym ustroju, wielonarodowościowego i będącego tyglem wielu kultur.

Wnioski z sesji zostaną opublikowane jako rodzaj praktycznego podręcznika, który może pomóc wszystkim instytucjom i firmom prowadzić lepszą i bardziej przekonującą komunikację na temat sukcesu polskiej transformacji i tego, jaka jest dziś współczesna Polska. W zamierzeniu ośrodka analitycznego THINKTANK, wspólne pisanie „współczesnej polskiej historii” pomoże dostrzec niedoceniane na co dzień elementy olbrzymiego i docenianego za granicą sukcesu polskiej transformacji.