Nieprzerwanie od 2014 r. na kilka dni Warszawa staje się regionalnym, a wręcz światowym centrum dyskusji nt. bezpieczeństwa. Forum przyciąga przedstawicieli regionalnych ośrodków analityczno-badawczych, przedstawicieli administracji, przemysłu oraz ekspertów wojskowych i cywilnych.

Meet the Future of Security

Warsaw Security Forum zakorzenione jest w dialogu transatlantyckim i wspieraniu stosunków z USA i Europą, jako głównych osi doktryny bezpieczeństwa Polski. Dlatego też, z okazji 70 rocznicy powstania NATO, na Forum będą szeroko dyskutowane nie tylko bieżące potrzeby Sojuszu, ale także zagrożenia w średniej i długiej perspektywie.

Tematy poruszanych zagadnień obejmą obszary od polityk modernizacji sił zbrojnych w krajach NATO, przez problematykę z zakresu cyberbezpieczeństwa, wojen hybrydowych, utrzymywania stabilności i ładu społecznego, aż po zagadnienia z zakresu polityki zagranicznej. Po raz pierwszy w Polsce, w kontekście polityki bezpieczeństwa, rozważeniom poddane zostaną przemiany technologiczne i wpływ np. sztucznej inteligencji na kontrakt społeczny społeczeństw Zachodu.

– Celem naszej pracy w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego jest zmienianie rzeczywistościa Warsaw Security Forum jest jednym z naszych narzędzi do realizacji tego celu. – mówi Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego – Forum stanowi platformę otwartego dialogu nt. międzynarodowego bezpieczeństwa, a jednocześnie wspiera realizację celów polityki zagranicznej Polski, promując jej interesy wśród istotnych interesariuszy.

Warszawskie Spotkanie na Szczycie

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia będzie można spotkać m.in. Prezydent Litwy (2009-2019) Dalię Grybauskaite, Ministra Spraw Zagranicznych RP Jacka Czaputowicza, Ministra Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier Petera Szijjártó, Sekretarz Denise Natali z Departamentu Stanu USA oraz Thomasa Gremingera, Sekretarza Generalnego OBWE, Generał (w st. spoczynku) Petraeus oraz Generał (w st. spoczynku) Benjamin Hodges. 
W Forum weźmie również udział delegacja sześciu amerykańskich kongresmenów, co jasno podkreśla wagę i kondycję stosunków bilateralnych USA-Polska. Stany Zjednoczone są w 2019 roku również Guest Country konferencji.

Partnerami strategicznymi wydarzenia są NATO oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a swoim patronatem instytucjonalnym Warsaw Security Forum objęła m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Infrastruktury. Swojego wsparcia udzieliło również Miasto Stołeczne Warszawa i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.