Urządzenia grzewcze występują w różnych wariantach przystosowanych do poszczególnych rodzajów paliwa, a także sposobów jego dostarczania i spalania. Do najpopularniejszych kotłów centralnego ogrzewania wciąż należą te, które zaprojektowano z myślą o spalaniu węgla kamiennego. W obrębie tej grupy można jednak wyodrębnić wiele konstrukcji stworzonych do obsługi konkretnych rodzajów węgla. Obok kotłów na ekogroszek wyróżniają się tu kotły miałowe.

Czym wyróżniają się kotły miałowe?

Kotły miałowe to urządzenia, które są konstrukcyjnie przystosowane do spalania węgla o niewielkim uziarnieniu tj. obejmującym frakcje do 6 mm. Wymagają one efektywnego systemu dopływu powietrza do paleniska, a jednocześnie wyróżniają się niezbyt dużą mocą z uwagi na specyfikę swej pracy – miał, powinien być spalany dość wolno i z niewielką intensywnością, a jego kaloryczność nie przekracza 19 MJ. Wśród kotłów centralnego ogrzewania spalających miał najbardziej rozpowszechnione są urządzenia zasypowe górnego spalania, spotyka się jednak również rozwiązania ze wbudowanymi podajnikami opału. Są to przede wszystkim kotły z podajnikiem tłokowym, lecz miał, można również spalać w niektórych kotłach z palnikiem retortowym i podajnikiem ślimakowym. To czy w danym kotle można bezpiecznie korzystać z miału węglowego, zależy od wskazówek jego producenta – niewłaściwy opał może powodować kosztowne awarie.

Czy kotły miałowe są wciąż produkowane?

Po wprowadzeniu przepisów dotyczących norm emisji wszystkie kotły przeznaczone do montażu w domach jednorodzinnych i mniejszych obiektach użytkowych muszą spełniać wymagania EcoDesign. Mimo czasowej zmiany regulacji i okresowego dopuszczenia do użytku miału węglowego nie wprowadzono żadnych poprawek odnoszących się do obniżenia wymogów co do wprowadzanych do obrotu kotłów centralnego ogrzewania. Osoby dysponujące kotłami przystosowanymi do spalania miału będą więc legalnie mogły z niego korzystać, o ile nie zaczęły obowiązywać ich terminy wymiany urządzenia grzewczego ani nie naruszą warunków przyznania dotacji z programu „Czyste powietrze”. Kupujący nowy kocioł wciąż powinni jednak wybierać spośród urządzeń z certyfikatem EcoDesign np. modeli oferowanych przez firmę Kotły Grzewcze Dragon, sprzedającej kotły na ekogroszek oraz pellet drzewny.