Ekshumacja zwłok to proces, który został uregulowany prawnie. Ze względu na swój specyficzny charakter, wymaga on odpowiedniego przygotowania oraz nadzoru sanitarnego. Kiedy zwłoki mogą ulec ekshumacji, kto może złożyć wniosek o jej przeprowadzenie oraz w jakim celu się ją wykonuje?

Czym jest ekshumacja zwłok?

Ekshumacja złowi to proces uregulowany prawnie. Jest to wydobycie zwłok lub szczątków ludzkich z grobu w celu ich przeniesienia i ponownego pochówku, lub dokonania oględzin sądowych oraz lekarskich.

Ekshumacja może zostać wykonana na wniosek:

  • uprawnionych do pochówku osób (małżonek, dzieci i wnuki zmarłego, rodzice zmarłego, rodzeństwo i kuzyni zmarłego, zięć, synowa i teściowie zmarłego)
  • prokuratora lub sądu
  • państwowego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel
  • wojewody ze względu na miejsce położenia grobu i podjęcie takiej decyzji po przedstawieniu wniosku przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Zgodę na ekshumację zwłok wydaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie złożonego wniosku.

Ekshumacja – kiedy zostaje dokonana?

Po uzyskaniu zgody na ekshumację możliwe jest jej przeprowadzenie. Ekshumacja zwłok może zostać dokonana w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Co więcej, musi ona zostać przeprowadzona we wczesnych godzinach rannych. Przy ekshumacji może być obecna najbliższa rodzina zmarłego. Dodatkowo o konkretnym terminie przeprowadzenia ekshumacji zwłok, należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który będzie zobowiązany do prowadzenia nadzoru nad ekshumacją. Dodatkowo warto pamiętać, że ekshumacja zwłok osoby zmarłej na jakiekolwiek choroby zakaźne, nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem 2 lat od daty zgonu.

Cały proces ekshumacji wymaga zaangażowania również osób trzecich. Ponowne pochowanie zwłok oraz ich transport będzie musiało odbyć się w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Najprostszym rozwiązaniem będzie więc skorzystanie z kompleksowych usług pogrzebowych. Zakład pogrzebowy Hades oferuje profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu ekshumacji oraz dokonanie ponownego pochówku. Dokonując ekshumacji zwłok, przede wszystkim należy pamiętać o przestrzeganiu wszelkich przepisów prawnych i postępowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.