Nieczystości płynne w miejscach, gdzie nie mogą być transportowane grawitacyjnie, wymagają zastosowania właściwych pomp. Ze względu na charakter zawiesiny, którą muszą obsługiwać, a więc obecność składników o różnej gęstości, a także sporą ilość ciał stałych powinny one jednak nie tylko wyróżniać się odpowiednią konstrukcją, ale również parametrami pracy oraz niezwykle wysoką odpornością na zatykanie i uszkodzenia.

Co jest ważne podczas pracy przepompowni ścieków?

Przepompownia ścieków to urządzenie, które jest wyposażone w zbiornik buforowy, gromadzący spływające grawitacyjnie lub ciśnieniowo nieczystości, a także odpowiednie pompy do ścieków, które są załączane w momencie, gdy poziom zapełnienia osiągnie ustaloną wysokość. W ich przypadku kluczowe znaczenie będzie więc miała pojemność, która musi zagwarantować możliwość zbierania takiej ilości ścieków, jaka pozwoli na załączanie pomp na optymalne z punktu widzenia ich trwałości okresy pracy. Jeżeli chodzi o same pompy, to wśród ich charakterystyk znajdzie się wydajność, a więc ilość ścieków, jaka może być przesłana w jednostce czasu, która powinna ustalonemu przepływowi obliczeniowemu przepompowni. Istotna będzie także wysokość podnoszenia, a zatem pionowy dystans, jaki ścieki mogą pokonać za sprawą działania pompy.

Jakie cechy pomp mają znaczenie?

Poza kluczowym parametrem, jakim jest wydajność, czyli przepływ uzyskiwany dzięki pompie, ważna będzie także jej sprawność hydrauliczna, efektywność energetyczna oraz efektywność mechaniczna. Sprawność hydrauliczna to stosunek wydajności do pobieranej mocy i wytwarzanego ciśnienia. Efektywność energetyczna to zużycie energii pozwalające na przetłoczenie jednostki pojemności cieczy, w tym przypadku liczonej w metrach sześciennych. Efektywność mechaniczna to parametr wpływający na tempo zużycia podzespołów, będący liczbą obrotów wymaganą do przetłoczenia metra sześciennego cieczy.

Dostarczaniem nowoczesnych pomp do przetłaczania ścieków zajmuje się firma INWAP, która oferuje niezawodne urządzenia wirowo-wyporowe z serii Orka wyposażone w wysokosprawne rozdrabniacze, a także wirowo-odrzutowe z serii Wir. Wśród propozycji znajdują się także gotowe przepompownie ścieków w wersjach przydomowych i sieciowych o różnych pojemnościach zbiorników i wydajności.