Wśród stosowanych w rolnictwie elementów uprawy konserwującej wyróżnić można między innymi mulczowanie trawy, które zaliczany jest do procesów doskonale wpływających na jakość gleb. Na czym wobec tego polega mulczowanie trawy, jakie maszyny są w tym celu wykorzystywane oraz jaki jest cel przeprowadzania tego procesu w rolnictwie?

Czym jest mulczowanie?

Mulczowanie to proces składający się z trzech elementów, do których zalicza się ścinanie, szatkowanie, a następnie równomierne rozrzucenie trawy. Powinien być on przeprowadzany w słoneczne dni, kiedy trawa jest odpowiednio sucha, z wykorzystaniem specjalistycznych kosiarek mulczujących, które mogą być wyposażone między innymi w funkcję regulacji wysokości i szybkości koszenia. Główną różnicą między mulczowaniem a klasycznym koszeniem traw jest to, że pozostają one na glebie, gdzie ulegają następnie rozkładowi, dostarczając jej tym samym substancji odżywczych. Najlepsze efekty zapewnia natomiast ten proces w przypadku gleb przepuszczalnych oraz nie podmokłych, na przykład piaszczystych.

Jak działają kosiarki mulczujące?

Kosiarki mulczujące dostępne między innymi w ofercie dealera maszyn rolniczych KAGRO opierają swoje działanie na zestawie noży tnących poruszających się ruchem wirującym. Dzięki temu trawa może być ścięta na optymalnej wysokości, która przy mulczowaniu nie może być zbyt niska, a następnie dokładnie rozdrobniona. 

Jakie efekty zapewnia mulczowanie trawy?

Mulczowanie trawy zaliczane jest w rolnictwie do zabiegów konserwujących. Ma ono na celu chronić glebę zarówno przed czynnikami atmosferycznymi w okresie jesienno-zimowym oraz wczesnowiosennym, jak i utratą wilgotności poprzez parowanie. Pozostawiony, rozdrobniony pokos pełni także funkcję naturalnego, ekologicznego nawozu dostarczającego glebie wiele substancji odżywczych. Według niektórych badań około 50 kg mulczu jest w stanie zapewnić nawet do:

  • 2 kg związków azotu, 
  • około 1 kg związków fosforu, 
  • około 2 kg związków potasu. 

Wartości te są więc w stanie zaspokoić około 25% rocznego zapotrzebowania danego terenu na nawozy. Wszystko to sprawia więc, że mulczowanie trawy staje się coraz popularniejsze w rolnictwie, a kosiarki mulczujące zaczynają powoli wypierać stosowane dotychczas modele bijakowe, które nie są w stanie zapewnić takich efektów.