Gaśnice wewnętrzne stanowią jeden z podstawowych elementów ochrony przeciwpożarowej wewnątrz budynków. Podczas ich przechowywania należy ograniczać oddziaływanie potencjalnie szkodliwych czynników, tak aby sprzęt nie został uszkodzony. Gdzie zatem najlepiej trzymać gaśnice, tak aby robić to prawidłowo i bezpiecznie? Czytaj dalej, aby poznać odpowiedź.

O czym pamiętać, przechowując gaśnice wewnętrzne?

Aby sprzęt gaśniczy pomagał dbać o bezpieczeństwo osób znajdujących się w danym budynku, musi być on w pełni sprawny. Między innymi z tego względu tak istotne jest poprawne przechowywania gaśnic i innych urządzeń tego typu. Muszą być one chronione przed wpływem czynników takich jak promienie słońca czy kurz. W ten sposób o wiele łatwiej zapewnić ich dłuższą żywotność. Zarówno gaśnice, jak i akcesoria przeznaczone do ich przechowywania są oferowane przez specjalistyczne firmy, przykład stanowi Tel-Poż-System „ISKRA”. Bardzo ważne jest też to, aby bronić sprzęt gaśniczy przed osobami nieupoważnionymi, które mogłyby nie wykorzystać go w dobrym celu. Szafki mogą się dobrze sprawdzić zatem między innymi w szkołach, ale warto zainwestować w nie również w przypadku sklepów czy szpitali. Na rynku dostępne są zróżnicowane produkty (odmienne między innymi pod względem ciężaru i wymiarów), dlatego można dopasować je do konkretnej gaśnicy, tak aby zapewnić jej należytą ochronę.

Zalety szafek na gaśnice

Nie ulega wątpliwości, że wysokiej jakości szafki na gaśnice pomogą zapewnić ochronę elementom tego typu. Utrudnią one także dostęp osobom nieupoważnionym, co zwiększa gwarancję tego, że zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Jednocześnie powinny być łatwe w obsłudze dla osób, które odpowiedzialnie podejmują się gaszenia ognia. Wówczas umożliwią one szybką reakcję, tak ważną w przypadku początku pożaru. Dobrze, jeśli szafki na gaśnice są odpowiednio oznakowane i widoczne. Oczywiście muszą ona także spełniać określone normy. Korzystanie z szafek pozwala zapewnić ochronę sprzętu przeciwpożarowego, zwiększając tym samym jego żywotność i niwelując konieczność częstej wymiany. Należy pamiętać o tym, aby świadomie rozmieścić gaśnice – w ten sposób będzie można szybko ich użyć w razie pożaru i zdusić ogień w zarodku, zanim zdąży się rozprzestrzenić.