Oczyszczanie ścieków to jeden z najważniejszych procesów w zarządzaniu środowiskiem naturalnym. Celem oczyszczania ścieków jest usuwanie substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska naturalnego. W Polsce jednym z miast, które od wielu lat stawia na oczyszczanie ścieków, jest Łódź.

Co to jest?

W ostatnich latach wiele miast w Polsce zdecydowało się na budowę drenażowych oczyszczalni ścieków. Drenażowe oczyszczalnie ścieków to rozwiązanie, które z jednej strony umożliwia szybkie i skuteczne oczyszczanie ścieków, a z drugiej strony pozwala na efektywną gospodarkę odpadami. W odróżnieniu od tradycyjnych oczyszczalni ścieków drenażowe oczyszczalnie ścieków działają na zasadzie oczyszczania biologicznego. Oznacza to, że ścieki trafiające do drenażowej oczyszczalni są poddawane procesowi fermentacji w specjalnych zbiornikach.

Zalety drenażowych oczyszczalni ścieków są liczne. Po pierwsze, dzięki zastosowaniu procesu fermentacji, drenażowe oczyszczalnie ścieków są znacznie bardziej efektywne w usuwaniu zanieczyszczeń z wody. Dzięki temu woda oczyszczona w drenażowej oczyszczalni ścieków jest o wiele czystsza niż w przypadku tradycyjnych oczyszczalni. Co więcej, proces fermentacji pozwala na wykorzystanie powstających w trakcie oczyszczania ścieków osadów, które mogą być później wykorzystane do produkcji nawozów. Oczyszczalnie biologiczne w Łodzi to nie tylko dobre praktyki w dziedzinie ochrony środowiska, ale także doskonałe rozwiązanie ekonomiczne dla miasta.

Dodatkowe zalety

Po drugie, drenażowe oczyszczalnie ścieków są znacznie bardziej wydajne w gospodarce odpadami niż tradycyjne oczyszczalnie ścieków. Dzięki wykorzystaniu osadów powstałych w trakcie oczyszczania, drenażowe oczyszczalnie ścieków pozwalają na zmniejszenie ilości odpadów, co z kolei przekłada się na obniżenie kosztów utylizacji.

Po trzecie, drenażowe oczyszczalnie ścieków są bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne oczyszczalnie.