Prowadzenie każdej działalności wiąże się z wypełnianiem wielu narzuconych obowiązków. W przypadku, gdy firma zatrudnia pracowników, zadań tych znacznie przybywa i są one bardzo ważne. Przedsiębiorca zobowiązany jest wówczas do zapewnienia im obsługi kadrowo-płacowej na odpowiednim poziomie, która zadba o wyliczanie i terminową wypłatę wynagrodzeń. Odpowiadamy, dlaczego obsługa kadrowo-płacowa jest istotnym elementem działalności firmy!

Jaką funkcję pełni obsługa kadrowo-płacowa w działalności firmy?

Obsługa kadrowo-płacowa polega przede wszystkim na wyliczaniu kwoty należnych wypłat dla wszystkich pracowników oraz wypłacaniu im ich w określonym terminie. Ponadto osoby zajmujące się obsługą kadr i płac są odpowiedzialne za prowadzenie szczegółowej dokumentacji zatrudnienia pracowników, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań wobec ZUS-u czy urzędu skarbowego.

Jest to bardzo istotna funkcja, która w dużej mierze przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W związku z tym warto zadbać o to, by zajmowała się nią osoba odpowiednio do tego przygotowana i wykształcona, która doskonale orientuje się w obowiązujących aktualnie przepisach.

Jakie usługi z zakresu obsługi kadrowo-płacowej oferują biura księgowe?

Jak wspomnieliśmy, obsługa kadrowo-płacowa polega przede wszystkim na wypłacaniu wynagrodzeń pracownikom wraz z odprowadzaniem określonych składek i zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto w zakres tej obsługi wchodzi:

  • prowadzenie kartotek pracowniczych, listy płac i ewidencji czasu pracy wszystkich zatrudnionych osób,
  • obliczanie szczegółowych kwot wynagrodzeń,
  • wystawianie rachunków do umów,
  • realizacja przelewów z wynagrodzeniem,
  • tworzenie wyliczeń związanych z dniami urlopowymi, zwolnieniami chorobowymi i innymi.

Ponadto kadry odpowiedzialne są za przygotowywanie rozmaitej dokumentacji, takiej jak zaświadczenia czy świadectwa pracy, a także umowy o pracę oraz cywilnoprawne.

Dlaczego warto zdecydować się na outsourcing obsługi kadrowo-płacowej?

Outsourcing obsługi kadrowo-płacowej ma wiele zalet, jednak warto korzystać wyłącznie z oferty renomowanych biur rachunkowych, takich jak Biuro Duet. Wówczas zyskasz pewność, że interesy Twojej firmy będą w odpowiedni sposób zabezpieczone.

Ponadto dzięki temu wszyscy pracownicy będą zatrudnieni na jasnych i zgodnych z prawem warunkach, a także zgłoszeni do ZUS-u. Co istotne, osoby biegłe w przepisach ubezpieczeniowych i podatkowych będą sprawnie reprezentowały Twoją firmę w przypadku standardowej inspekcji lub niespodziewanej kontroli skarbowej.